menu close menu

Pracownia Kosmetyczna Le Mirage Słomińska Katarzyna Gajowa 70/150-520 Wrocław

 Informacja o przetwarzaniu Danych Osobowych.

Podstawę prawną stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dn. 27 04 2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, którego wymogi obowiązują od 25 maja 2018 r.

Kategorie danych, które przetwarzamy:

– dane identyfikacyjne( imię, nazwisko, nazwa podmiotu gospodarczego, NIP, REGON, PESEL  seria i numer dowodu osobistego)

– dane kontaktowe( nr telefonu, adres poczty elektronicznej)

– dane korespondencyjne ( adres zamieszkania)

– dane dotyczące zawartych umów

– dane dotyczące stanu zdrowia ( karty zabiegów)

Administratorem Państwa danych osobowych jest Pracownia Kosmetyczna Le Mirage Gajowa 70/1A , 50-520 Wrocław

Inspektorem danych osobowych jest Katarzyna Słomińska; wszelkie zgłoszenia należy kierować na adres mailowy : lemi.beauty@gmail.com lub pisemnie.

Dane osobowe przetwarzane są w następującym celu:

a/ realizacji usługi polegającej na wykonaniu zabiegu kosmetycznego

b/ dostarczenia Pani/Panu informacji o charakterze marketingowym ( po uzyskaniu Państwa zgody)

c/ w celu udokumentowania informacji dotyczących stanu zdrowia

d/ archiwalnym, dowodowym na wypadek reklamacji

Odbiorcami danych osobowych są pracownicy firmy Le Mirage oraz firmy zewnętrzne świadczące usługi na rzecz Administratora tj. Versum w zakresie rejestracji klientów, First Data – obsługująca karty płatnicze, Fakturownia.pl – wystawianie faktur, Audytor – usługi księgowe, Vogel- kancelaria prawna, Dwie Linie Design.

Dane osobowe przechowywane będą przez 5 lat, natomiast dane do celów marketingowych do momentu wycofania udzielonej zgody.

Przysługuje Pani/Panu w odniesieniu do własnych danych osobowych prawo do:

– żądania od Administratora dostępu do danych osobowych

– żądania od Administratora sprostowania danych osobowych

– żądania usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie

– żądania ograniczenia przetwarzania danych

– wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Nasze bony upominkowe:

Na każdą okazję.

Czytaj...

Dziś na naszym blogu:

Świąteczna Oferta Zabiegów kosmetycznych 2018

Bardzo lubię okres przedświąteczny - ten kto ...

Czytaj...

Nasze solarium:

Zawsze świeże i czyste.

Czytaj...